– Vår personal på Marina Tapas följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hygien. Vi ber er även att göra detsamma.